• Cảnh báo mưa trên 300mm
 • Cảnh báo mưa từ 200-300mm
 • Cảnh báo mưa từ 100-200mm
 • Cảnh báo mưa từ 0-30mm
 • Cảnh báo mưa từ 50-100mm
 • Cảnh báo mưa từ 30-50mm
 • Cảnh báo mực nước báo động 3
 • Cảnh báo mực nước báo động 1
 • Cảnh báo mực nước báo động 2
 • Cảnh báo gió cấp 4-5
 • Cảnh báo gió cấp 8-9
 • Cảnh báo gió cấp 6-7
 • Cảnh báo gió cấp 12-17
 • Cảnh báo gió cấp 10-11
 • Cảnh báo độ mặn >1 ‰
 • Cảnh báo độ mặn >4 ‰
 • Cảnh báo địa chấn > 7 độ Richter
 • Cảnh báo địa chấn 4-5 độ Richter
 • Cảnh báo địa chấn 5-7 độ Richter
 • Cảnh báo nhiệt độ 0-4 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ 37,1-39 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ > 4-8 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ 39,1-41độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ 35-37 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ > 8-13 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ < 0 độ C
 • Cảnh báo nhiệt độ > 41 độ C
 • Cảnh báo lưu lượng đang tăng
 • Hồ thủy điện đang xả
 • Hồ thủy điện vượt mức
 • Hồ thủy lợi vượt mức
 • Hồ thủy lợi đang xả
 • Trạm quan trắc nhiệt độ
 • Trạm quan trắc mưa
 • Trạm quan trắc lưu lượng
 • Trạm quan trắc mực nước
 • Trạm quan trắc gió
 • Phòng chống sạt lở bờ biển
 • Phòng chống sạt lở bờ sông
 • Khu neo đậu tàu thuyền
 • Trạm cảnh báo đa thiên tai
 • Điều tra vết lũ
 • Lưu vực sông Hương
 • Lưu vực sông Sê San
 • Tất cả lưu vực
 • Lưu vực sông Đồng Nai
 • Lưu vực sông Hồng
 • Lưu vực sông Cả
 • Lưu vực sông Mã
 • Lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
 • Lưu vực sông Ba
 • Lưu vực sông Srêpôk
 • Lưu vực sông Trà Khúc
 • Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
 • Hồ có dung tích từ 0.5 - 1 triệu m3
 • Đập, hồ chứa nhỏ
 • Đập, hồ chứa nước vừa
 • Đập, hồ chứa nước lớn
 • Hồ có dung tích trên 10 triệu m3
 • Đập hồ chứa nước quan trọng đặc biệt
 • Hồ có dung tích dưới 0.5 triệu m3
 • Tất cả các hồ chứa theo NĐ 114
 • Hồ có dung tích từ 1 - 10 triệu m3
 • Hồ xung yếu
 • Hồ Thủy lợi khác
 • Lớp đê điều
 • Camera giám sát hệ thống đê điều
 • Camera giám sát khác
 • Camera giám sát hồ chứa thủy điện
 • Camera giám sát hồ chứa thủy lợi
 • Giám sát tàu cá
 • Sự cố khác
 • Sự cố giao thông
 • Sự cố sạt lở
 • Sự cố tàu thuyền
 • Ranh giới lưu vực sông
 • Hồ chứa
 • Dữ liệu nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
 • Sơ tán dân
 • Ngập lụt miền Trung
 • Ranh giới lưu vực hồ chứa
 • Vùng ảnh hưởng

   

  Ghi chú theo tốc độ gió